Xem các tính năng trên ViEvent bao gồm trong các gói dịch vụ
Chi tiết gói
Số người tham gia cùng lúc tối đa trên mỗi sự kiện
100 người
200 người
500 người
1000 người
5000+ người
Số sự kiện (Host) được tạo
20
không giới hạn
không giới hạn
không giới hạn
không giới hạn
Thời lượng tối đa mỗi phiên tổ chức
Lên đến 03h
Lên đến 24h
Lên đến 48h
Lên đến 72h
Tuỳ chọn
Số lần tổ chức
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng người điều hành sự kiện (Moderators)
3
5
10
20
Tuỳ chọn
Tổng số khách đăng ký trên toàn tài khoản
1000
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số diễn giả trên màn hình chính
25 người
50 người
100 người
200 người
Tuỳ chọn
Phòng kết nối giao lưu song song cho Nhà tài trợ, Diễn giả, Nhà tổ chức, Tư vấn viên
03 phòng x 10 người/phòng
05 phòng x 20 người/phòng
10 phòng x 25 người/phòng
20 phòng x 25 người/phòng
Tuỳ chọn
Dung lượng lưu trữ cloud
05 GB
40 GB
100 GB
500 GB
Tuỳ chọn
Trang landing page giới thiệu và bán vé
Tạo sự kiện miễn phí, bán vé hoặc sự kiện kín
check
check
check
check
check
Trang landing page đăng ký với đầy đủ thông tin thời gian, địa điểm, diễn giả và lịch sự kiện
check
check
check
check
check
Form thu thập thông tin khách mời trước khi vào sự kiện
check
check
check
check
check
Nguồn phát Live-Stream
Phòng phát Live-Stream: ViEvent Broadcast Room
check
check
check
check
check
Phát stream từ ứng dụng chuyên nghiệp/studio sử dụng RTMP
check
check
check
check
check
Phát LiveStream từ file video tải lên
check
check
check
check
check
Đồng thời Re-Stream qua Youtube và Facebook
check
check
check
check
check
Ghi hình lưu trữ trên cloud và lưu vào thư viện phát lại
check
check
check
check
check
Tính năng Phòng kết nối phát LiveStream: ViEvent Broadcast Room
Tham gia phòng với Micro và Camera
check
check
check
check
check
Thay đổi hình nền video
check
check
check
check
check
Chia sẻ màn hình máy tính, tab chrome, cửa sổ ứng dụngg hoặc chia sẻ chỉ audio
check
check
check
check
check
Mời bất kỳ khách nào vào phòng tại bất kỳ thời điểm nào
check
check
check
check
check
Chuyển giữa các chế độ hiển thị khác nhau
check
check
check
check
check
Cài đặt tất cả mọi người hiển thị theo diễn giả
check
check
check
check
check
Chia sẻ link youtube đồng bộ thời gian xem trên tất cả khách mời
check
check
check
check
check
Bật chế độ phòng chờ, và quản trị xác nhận
check
check
check
check
check
Phát LiveStream từ phòng tới hàng nghìn người xem cùng lúc
check
check
check
check
check
Trải nghiệm khách mời
Khách mời tham gia theo link trực tiếp, link trang giới thiệu hoặc ID của sự kiện
check
check
check
check
check
Phòng chat tiếp đón mở trước sự kiện
check
check
check
check
check
Trình xem Live Stream chính
check
check
check
check
check
Chat chung, đặt câu hỏi, khảo sát ý kiến, danh sách khách mời
check
check
check
check
check
Giơ tay, được mời vào phòng phát live-stream hoặc các phòng kết nối
check
check
check
check
check
Chia nhóm, mời tự chọn hoặc ngẫu nhiên khách vào các phòng kết nối
check
check
check
check
check
Chat riêng, gọi video 1:1 giữa sự kiện, lưu business card khách mời
check
check
check
check
check
Tự động gửi mail nhắc lịch sự kiện
check
check
check
check
check
Chế độ xem lại sự kiện
check
check
check
Phòng kết nối giao lưu song song cho Nhà tài trợ, Diễn giả, Nhà tổ chức, Tư vấn viên
Xem sự kiện cùng nhau tại các phòng kết nối
check
check
check
check
check
Tạo nhiều phòng kết nối cùng lúc
check
check
check
check
Thêm nhà tài trợ vào phòng kết nối, lên lịch mở phòng
check
check
check
check
check
Phòng kết nối kín
check
check
check
check
check
Chế độ hàng đợi phòng kết nối, phục vụ khách mời theo lượt
check
check
check
check
check
Sự kiện đa phiên, đa luồng
Tạo sự kiện diễn ra nhiều ngày, nhiều phiên, lặp lại
check
check
check
check
check
Tạo sự kiện nhiều luồng song song trên một sự kiện lớn, diễn ra nhiều ngày
check
check
check
Phòng tiếp đón mở chat trước sự kiện
check
check
check
check
check
Giao diện quản trị sự kiện
Quản lý vai trò và phân quyền cho nhóm vận hành
check
check
check
check
check
Nhập list email khách mời hệ thống gửi thư mời tự động
check
check
check
check
check
Xoá, chặn người dùng không thân thiện
check
check
check
check
check
Tạo các email thông báo tự động theo thời điểm cố định hoặc theo lịch sự kiện
check
check
check
check
Tải video lên thư viện
check
check
check
check
check
Quản lý các video ghi hình từ các sự kiện
check
check
check
check
check
Tải về data khách mời
check
check
check
check
Tuỳ biến
Tuỳ biến logo nhà tổ chức
check
check
check
Analytics
Thống kê sự kiện
check
check
check
check
check